Welkom bij Gastouderbureau Koekeloere

UPDATE: per 1 juni 2022 zal Gastouderbureau ‘Kind aan Huis’ alle activiteiten van Gastouderbureau Koekeloere overnemen. Voor meer informatie ga naar:

Gastouderbureau Kind aan Huis – Helder en duidelijk!

Contact is mogelijk via:
email: info@gastouderbureaukindaanhuis.nl
telefoon: 06-14485930

 

Gastouderbureau Koekeloere is een kleinschalig gastouderbureau gevestigd in Drachten. Met het welzijn van de kinderen als uitgangspunt streven wij naar de perfecte match tussen vraagouders en gastouders inzake kinderopvang.

Door onze persoonlijke benadering en korte lijnen zijn wij in staat om in hoge mate aan de wensen van zowel onze vraagouders als gastouders tegemoet te komen. Dit tegen een zeer concurrerend tarief.

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder in huis of bij de vraagouder thuis. Gastouderopvang is wat betreft tijden en dagdelen vaak flexibeler dan opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Gastouders zijn deskundig en beschikken over een relevante opleiding en een certificaat ‘eerste hulp aan kinderen’. Daarnaast zijn gastouders (en hun huisgenoten) verplicht een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ te kunnen tonen.

Waarom kiezen voor Gastouderbureau Koekeloere?

  •  Wij werken niet met dure managers en vanuit een duur pand. Onze tarieven zijn daarom laag. Voor de vraagouders betekent dit lagere kosten. Voor de gastouder een hoger uurtarief. Indien gewenst kunnen wij voor u een offerte op maat maken om dit te verduidelijken. Onder het kopje ‘tarieven’ vind u onze kosten gespecificeerd.
  •  Onze persoonlijke benadering en kleinschaligheid zorgt voor korte lijnen. We zijn in staat om snel en accuraat aan uw wensen te voldoen;
  • Altijd een gunstig tarief aan bureaukosten: neemt u weinig uren af dan rekenen wij slechts 1 euro per uur per kind. Neemt u veel uren af dan betaalt u nooit meer dan 35 euro (één kind) of 55 euro (meerdere kinderen) per maand.
  • Indien er een maand geen opvang plaats vind betaalt u GEEN bureaukosten. Dit in tegenstelling tot veel andere bureaus! 
  •  We werken met een digitaal systeem voor onze vraag- en gastouders. Dit houdt in dat u in kunt loggen op een beveiligd deel van onze website. Hier vind u alle benodigde documenten en daarnaast een volledig registratiesysteem. Gastouders vullen hun uren digitaal in waarna de vraagouders een melding krijgen om deze te accorderen. Alle registraties en gekoppelde facturen zijn vervolgens ook terug te vinden in het digitale archief. Dit werkt prettig en erg efficiënt.