Van aanmelden naar opvang

Aanmelden
U heeft zich via onze website of telefonisch aangemeld bij Gastouderbureau Koekeloere. Wij nemen vervolgens contact met u op om uw wensen ten aanzien van de opvang te bespreken. Zo kan het zijn dat u een gastouder zoekt bij u in de buurt of juist een gastouder in de buurt van uw werk. Naar aanleiding van de informatie die u verstrekt gaan wij kijken of er een geschikte gastouder voor u beschikbaar is. Hebben wij deze gevonden dan ontvangt u van ons een kennismakingsbrief met daarin een omschrijving van de gastouder met haar ervaring, omgeving, gezin en opleiding. U kunt zelf kiezen om een afspraak met deze gastouder te maken als de omschrijving u aanspreekt. Vinden wij geen geschikte gastouder dan kunnen wij uw plaatsing eventueel doorgeven aan een ander gastouderbureau, uiteraard nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Kennismaken
Tijdens de eerste kennismaking zijn wij niet aanwezig tenzij u daar uitdrukkelijk om vraagt. Dit is omdat gastouderopvang heel persoonlijk is en u de beste indruk krijgt bij één-op-één contact met de gastouder en haar gezin. U krijgt van ons wel advies over de vragen die u kunt gaan stellen en waar u op kunt letten. Uiteraard kunt u ook voor uzelf een vragenlijstje opstellen.

Wennen
Vaak wordt er een ‘wenperiode’ afgesproken. Deze kan plaatsvinden aan de daadwerkelijke opvang. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en uw wensen maken we hier gezamenlijk afspraken over. Op deze manier kunnen u en uw kind wennen aan de nieuwe situatie. De gastouder kan afspreken op een tijd waarop zij het wat minder druk heeft waardoor er veel aandacht aan uw kind kan worden besteed.

De eerste dag
Dan is de dag daar dat u daadwerkelijk afscheid moet nemen. Meestal is dit emotioneel voor het kind maar ook voor u. Houd het afscheid kort. Maak desnoods een dag voor de opvang nog een afspraak om de laatste dingen te bespreken. Bel de gastouder gerust tussendoor hoe de opvang verloopt. Dat geeft u rust.

Meenemen naar de gastouder
Dit is altijd in overleg. Een favoriete knuffel of een doek die naar huis ruikt kan bij kleine kinderen veel rust brengen. Verder in overleg: luiers, billendoekjes, een speen, fles en voeding. Dit wisselt per gastouder.

Communiceren
Blijf met elkaar praten. Hoe gaat het met het kind? Wat vind ik prettig en wat vind ik niet prettig? Maak een opvangschrift voor kleine kinderen waarin u de voedingen en slaaptijden aangeeft maar waarin u ook vermeld als u een druk weekend heeft gehad. Zo blijft de gastouder op de hoogte en kan ze veranderd gedrag beter begrijpen.

Proefperiode
Na de proefperiode horen wij graag of de opvang doorgang blijft vinden. Meestal vindt dit stilzwijgend plaats. Mocht u twijfelen tijdens de proefperiode neem dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij onduidelijkheden uit de wereld helpen of een andere gastouder aanbieden.

Overeenkomsten
In de overeenkomst worden tijden en dagen vastgesteld waarop de gastouder klaar staat om uw kind op te vangen. Wanneer u op een later of eerder tijdstip uw kind komt brengen of halen wil de gastouder dit graag van te voren weten.

U betaalt wat u afneemt. De gastouder houdt de uren bij in een digitale omgeving. In de eerste week van de volgende maand kunnen de vraagouders deze uren digitaal ‘accorderen’ of eventueel afkeuren. Na goedkeuring wordt er vervolgens een factuur gestuurd naar de vraagouders. Na incasso wordt het verschuldigde bedrag binnen drie werkdagen overgemaakt op de rekening van de gastouder.

Afzeggen van dagen
Voorgenomen vakanties en vrije dagen worden niet doorberekend. Dit gaat in overleg met de gastouder. Dit wordt doorgenomen tijdens de contractbespreking en opgenomen in het contract.

Flexibele opvang
Wanneer u een wisselend rooster heeft is het bij een aantal gastouders mogelijk om gebruik te maken van hun diensten. Dit rooster dient echter wel geruime tijd (minimaal één maand) bekend te zijn. De voorkeur gaat er naar uit om dit per kwartaal af te stemmen. Een aantal gastouders verzorgen ook avond, nacht en weekend opvang. Wanneer er sprake is van flexibele opvang wordt hier in de overeenkomst rekening mee gehouden.

Opzeggen
Wanneer de proefperiode van twee maanden voorbij is geldt bij zowel de gastouder als het gastouderbureau een opzeg termijn van één maand. Deze dient u schriftelijk (e-mail is ook voldoende) en per kalendermaand op te zeggen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het gastouderbureau.