Wat doen wij


Werven en selecteren gastouders
Dit doen wij zorgvuldig. Niet alleen dienen gastouders te voldoen aan de wettelijke eisen:

Ø  In bezit van een verklaring omtrent het gedrag (ook voor alle inwonenden van 18 jaar en ouder);
Ø  In bezit van een certificaat op minimaal niveau MBO2 helpende zorg en welzijn;
Ø  In bezit van een geldig identiteitsbewijs;
Ø  Beheersing van de Nederlandse taal;
Ø  In bezit van geldig Kinder EHBO certificaat volgens het Oranje Kruis;
Ø  Veilige woning.

Ook beoordelen wij ervaring, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Gastouder zijn is immers een eenzaam en veeleisend beroep.

Koppelen van gast- en vraagouders
U zoekt een gastouder die aansluit bij uw ideeën van opvoeden en bij voorkeur bij u in de buurt woont. Wij zoeken de geschikte persoon waarna u door middel van een voorstelbrief informatie ontvangt over deze gastouder. U kunt vervolgens zelf een afspraak maken voor kennismaking. Gastouderbureau Koekeloere geeft vooraf advies over het kennismakingsgesprek.

Offerte
Om u een idee te geven wat de opvang gaat kosten maken wij vrijblijvend een offerte. Deze kunt u gebruiken bij het aanvragen en wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

Overeenkomst sluiten
Gastouder en vraagouder zijn het er over eens dat zij graag willen samenwerken. Wij maken de overeenkomsten waarin duidelijke afspraken worden gemaakt betreffende opvangtijden, uurprijs, opzegtermijn en vakantie. Deze overeenkomst kunt u vooraf inzien. Wij versturen ze graag aan u per e-mail of post.

Begeleiden
Het begeleiden van de gastouders is één van onze belangrijkste taken. Het pedagogische beleidsplan biedt houvast bij het opvangen van de kinderen. Daarnaast kan de gastouder altijd een beroep op ons doen als er vragen zijn over de opvang of het opvoeden van de kinderen. Door regelmatig telefonisch of per e-mail te overleggen houden wij een direct contact met onze gastouders. We weten we wat er speelt en kunnen daarop inspelen indien nodig. Dit zorgt voor een stabiele opvangsituatie.

Ook als ouder bent u van harte welkom met uw vragen. Vaak is het goed om samen met de gastouder een probleem dat speelt aan te pakken en eenzelfde structuur aan te bieden aan het kind waardoor het zich veilig voelt. Gastouderbureau Koekeloere blijft graag op de hoogte wat er speelt in de opvang en wij zullen er alles aan doen om de gastouder de begeleiding, het advies en de opleiding te geven welke zij nodig heeft.

Bezoeken
Tenminste twee maal per jaar bezoeken wij onze gastouders. Voor het maken van een risico-inventarisatie en voor een evaluatie van de opvang.
 
Risico-inventarisatie: Hierbij wordt de woning geïnspecteerd op veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Gastouderbureau Koekeloere geeft advies over te nemen maatregelen welke door de gastouder moeten worden opgevolgd. Dit wordt in een rapport samengebracht dat inzichtelijk moet zijn in de woning van de gastouder en welke moet worden ondertekend door de vraagouder(s).

Evalutie: Tijdens dit bezoek wordt besproken met de gastouders hoe het kind zich voelt in de opvang en hoe de relatie is tussen gastouder en vraagouder. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van observatieformulieren welke de gastouder van tevoren kan invullen ter ondersteuning van het gesprek.

Opleiden
Mocht dat nodig zijn dan is het voor de gastouders mogelijk om informatieavonden of lezingen bij te wonen via gastouderbureau Koekeloere. Jaarlijks bieden wij in elk geval de mogelijkheid om een herhaling kinder EHBO te volgen.