Wat is gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in de woning van de gastouder of in de woning van de vraagouder. Enkele kenmerken van gastouderopvang zijn:

Huiselijk
Het kind is onderdeel van het gezin en doet mee met alledaagse activiteiten als boodschappen doen of brieven posten. Daarnaast biedt de gastouder een vaste dagstructuur waardoor het kind zich veilig voelt en snel went.

Persoonlijk
Door de kleinschaligheid is er persoonlijke aandacht voor het kind als individu. Zo kan het kind het eigen slaapritme aanhouden wat het thuis gewend is maar ook zonder problemen aangepaste voeding krijgen. De gastouder stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van speelgoed en activiteiten welke bij de leeftijd van het kind passen.

Flexibel
Doordat de opvang aan huis plaatsvindt kan er flexibel met tijden worden omgegaan na overleg met de gastouder. Zo zijn er ook gastouders die in de avonduren of het weekend beschikbaar zijn of op wisselende dagen.

Betaalbaar
Hoewel de maximale uurprijs voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst op het moment van schrijven 6,49 euro per uur is, is deze vorm van opvang zeer betaalbaar. U betaalt voor het aantal afgesproken uren in plaats van een vast bedrag per maand.

Professioneel
Alle gastouders zijn opgeleid op minimaal MBO 2 niveau ‘Helpende zorg en welzijn’, in het bezit van een geldig certificaat Kinder-EHBO en worden regelmatig gecontroleerd op de vaardigheden.