Algemeen

Op deze pagina vind u de digitale versies van de rapportages, regelingen en protocollen zoals deze worden gehanteerd bij Gastouderbureau Koekeloere.
In onderstaand informatieboek vind u algemene informatie over gastouderopvang zoals deze word ingevuld door ons.

Informatieboek GOB Koekeloere

Als specifieke aanvulling op ons informatieboek vind u onderstaand ons Pedagogisch Beleidsplan.

Pedagogisch beleidsplan GOB Koekeloere

Wij hanteren ons eigen klachtenreglement en zijn aangesloten bij de ‘Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen’. Alle informatie vind u onderstaand in ons document ‘Interne Klachtenregeling’.

Interne klachtenregeling GOB Koekeloere

Elk jaar ontvangen wij van de geschillencommissie een overzicht van de al dan niet behandelde klachten. De afgelopen jaren hebben wij geen klachten mogen ontvangen.

Mocht er een vermoeden zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling dan hanteren wij hier voor een meldcode. Deze vind u hier onder. Ook de handleiding bij de meldcode vind u onderstaand.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling GOB Koekeloere

Net als alle andere organisaties binnen de kinderopvang staan wij onder permanente controle van de GGD. De rapportages van de uitgevoerde controles vind u hier.

Inspectierapport GGD 20 maart 2019
Inspectierapport GGD 23 mei 2018
Inspectierapport GGD 1 nov 2017
Inspectierapport GGD 18 mei 2017
Inspectierapport GGD 27 jan 2016

Inspectierapport GGD 28 okt 2015
Inspectierapport GGD 30 okt 2014
Inspectierapport GGD 12 sept 2013

In het LRKP  (landelijk register kinderopvang) vind u ons bureau via onderstaande link:

https://www.lrkp.nl

Ook onze gastouders worden periodiek gecontroleerd door de GGD. Deze uitkomsten worden vastgelegd in een inspectierapport. De bij ons aangesloten gastouders vind u via onderstaande link:

https://www.lrkp.nl

In het kader van de wet AVG vinden wij de privacy van onze relaties belangrijk. Onderstaand vind u dat toegelicht in ons ‘Privacy Statement’.

Privacy Statement GOB Koekeloere