Tarieven

Het maximale bedrag waarover vraagouders ‘kinderopvangtoeslag’ aan kunnen vragen bedraagt in 2021: € 6,49 per uur. Hier heeft u alleen recht op wanneer de gastouder staat geregistreerd in het ‘landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen’.

Deze € 6,49 per uur is gesubisidieerd besteedbaar. Komt u hoger uit qua uurtarief dan zult u deze kosten zelf moeten voldoen. Het totale uurtarief moet worden verdeeld tussen de vergoeding voor het gastouderbureau en de vergoeding voor de gastouder. Een logische redenering is dat wanneer de kosten van het bureau lager zijn er meer overblijft voor de gastouder. U betaalt alleen voor het eerste kind en voor het tweede kind. Voor het derde en eventueel volgende kinderen bent u geen bureaukosten verschuldigd. Vind er een maand geen opvang plaats (bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie) dan rekenen wij geen bureaukosten. Ons tarief is als volgt opgebouwd:

EERSTE KIND: € 35,00 per maand
TWEEDE KIND: € 20,00 per maand
DERDE EN VOLGENDE KINDEREN: gratis

Per maand betaalt u, ongeacht het aantal afgenomen uren en ongeacht het aantal kinderen, dus nooit meer dan € 55,00 aan bureaukosten.

Om vraagouders die weinig uren afnemen tegemoet te komen rekenen wij 1,00 euro per uur aan bureaukosten indien maandelijks minder dan 55 uren worden afgenomen (2 kinderen of meer) of minder dan 35 uren (1 kind). Dit echter met een minimumbedrag van 15 euro per maand.

Voordelen voor de vraagouder:

  • Een laag tarief per opvanguur;
  • Geen minimum aantal uren wat moet worden afgenomen per maand;
  • Een lage maximale bijdrage aan bureaukosten per maand bij veel afgenomen uren. Hoe meer uren u afneemt hoe lager het bedrag per uur wordt.
  • U betaalt bij ons geen administratiekosten, bemiddelingskosten of inschrijfkosten. Dit in tegenstelling tot de meeste andere gastouderbureaus.

Voordelen voor de gastouder:

  •  Aangezien de bureaukosten per uur laag zijn blijft er een hogere uurvergoeding voor de gastouder beschikbaar. Dit scheelt soms wel een euro per uur ten opzichte van andere gastouderbureaus.